3 MIST01.gif (32395 bytes) wheretogo.gif (12690 bytes) bird.gif (3358 bytes)
r23.gif (6383 bytes)        Doi Kong Mu 2.gif (11521 bytes)

LongNeck04.gif (29932 bytes)

Welcome 2.gif (36817 bytes)

แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกที่แฝงมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไทยใหญ่ – พม่า ที่ถ่ายทอดออกมาหลากหลายรูปแบบ ทังโบราณสถาน – โบราณวัตถุ ที่ยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน เช่น พิพิธภัณฑ์งานแกะสลักตุ๊กตาไม้ โยดฝีมือช่างชาวพม่าอายุนับร้อยปี และสถาปัตยกรรมของวัดสำคัญต่าง ๆ ล้วนประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้มาสัมผัส…มิรู้เลือน และเชิญพบกับสายน้ำที่พุ่งลงจากหน้าผาสูง 200 เมตร ที่น้ำตกแม่สุรินทร์, หรือน้ำตกที่คงความงามตลอดทั้งปี น้ำตกผาเสื่อ, สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกะเหรี่ยงคอยาว แห่งเดียวในโลก, ความแปลกประหลาดของปลาพลวงจำนวนมากที่อาศัยอยู่ใน ถ้ำปลา, ชมความวิจิตรตระการตาของหินงอก-หินย้อย ประดุจโลกพิสดารที่ ถ้ำลอด และความงามทางธรรมชาติที่คนทั่วโลกกล่าวขานถึง ทุ่งบัวตอง ที่พร้อมใจกันบานเหลืองอร่ามทั้งหุบเขา ฯลฯ

นอกเหนือจากโบราณสถาน และความงามทางธรรมชาติ ถ้าคุณรักการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป้นแบบอนุรักษ์หรือแบบผจญภัย เรายินดีเสนอกิจกรรมที่สนุกสนาน อาทิ การล่องน้ำปายโดยเรือ – แพ, การนั่งช้างเที่ยวป่า หรือตื่นเต้นกับการล่องแก่งโดยเรือยาง มาเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตของคุณที่ โรงแรม รุคส์ ฮอลิเดย์ / แม่ฮ่องสอน…วันนี้

ปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ

rooksho31.GIF (143988 bytes)

butter fly.gif (8949 bytes)  Special activities

frog2.gif (7817 bytes)

r27.gif (10211 bytes)

Rms_web021.jpg (28121 bytes)

wpe5.jpg (10480 bytes) / wpe4.jpg (10482 bytes) shoes_sm_wht.gif (7196 bytes)

โปรแกรม #1

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ชมตลาดแสงเทียน บรรยากาศตลาดนัด ของชาวแม่ฮ่องสอน-ชาวเขาเผ่าต่างๆ , ชมโบราณสถาน-โบราณวัตถุ ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ อาทิเช่น วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเปรียบ สเมือนวัดคู่บ้านคู่เมือง, วัดจองคำ-จองกลาง, วัดพระนอน จากนั้นเที่ยวชมวนอุทยานถ้ำปลา ความแปลกตา และธรรมชาติที่ ร่มรื่นของสวนรุกขชาติ บริการนำท่าน นั่งเรือล่องลำน้ำปาย ชมความ งามทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำ -นั่งช้างท่องไพร และชมความเป็นอยู่ของ ชาวเขาเผ่า กะเหรี่ยวคอยาว, กะเหรี่ยงหูยาว, กะเหรี่ยงคะยา

สำหรับชาวไทย ท่านละ 1,500.- ชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 250.-

EleRide.JPG (9612 bytes)

crows_eating_md_wht.gif (5539 bytes)

Programe #1

VISIT THE EARLY MORNING MARKET, VISIT THE TEMPLE TOUR WAT PHRA NON WITH THE HUGE IMAGE OF RECLINING BUDDHA IN MYANMAR'S STYLE. VISIT WAT CHONG KLANG ADJACENT TO THE WAT CHONG KUM WITH HOUSE GLASS PAINTINGS AND WOODCARVING BROUGHT FROM MYANMAR OVER 100 YEARS AGO. VISIT THAM PLA FOREST PARK. TO SEE THE FISH CAVE, A HOLY PLACE WHERE MANY STRANGELY BIG FISH FROM THE SUBTERRANEAN CAVE, SIGHT SEEING ALONG THE PAI RIVER BY MOTOR BOAT. AND GO JUNGLE TREKKING ON AN ELEPHANT, VISIT THE LONG NECKED KAREN'S VILLAGE  (PADONG TRIBE), THE LONG EAR KAREN;S VILLAGE, KA-YA KAREN'S VILLAGE

ONLY BHT. 1750.- / PERSON

โปรแกรม #2

บริการนำท่านนั่งเรือล่องลำน้ำปาย ชมความงามทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำ-นั่งช้างท่องไพร และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ ของ ชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยวคอยาว, กะเหรี่ยงหูยาว, กะเหรี่ยงคะยา ฯลฯ

สำหรับชาวไทย ท่านละ 1,300 .- ชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 250.-

Longne1.JPG (6738 bytes)

Programe #2

SIGHT SEEING ALONG THE PAI RIVER BY MOTOR BOAT. AND GO JUNGLE TREKKING ON AN ELEPHANT, VISIT THE LONG NECKED KAREN'S VILLAGE (PADONG TRIBE), THE LONG EAR KAREN'S VILLAGE, KA-YA KAREN'S VILLAGE

ONLY BHT. 1,550.- / PERSON

โปรแกรม #3

บริการนำท่านนั่งเรือล่องลำน้ำปาย ชมความงามทิวทัศน์ 2 ฝั่งแม่น้ำ และเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยวคอยาว, กะเหรี่ยงหูยาว, กะเหรี่ยงคะยา

สำหรับชาวไทย ท่านละ 1,100 .- ชาวต่างชาติ เพิ่มท่านละ 250.-

EleRide2.JPG (8009 bytes)

Programe #3

SIGHT SEEING ALONG THE PAI RIVER BY MOTOR BOAT. AND VISIT THE LONG NECKED KAREN'S VILLAGE (PADONG TRIBE), THE LONG EAR KAREN'S VILLAGE, KA-YA KAREN'S VILLAGE

ONLY BHT. 1,350.- / PERSON

 

โปรแกรม #4

สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าชมตลาดแสงเทียน ตลาดนัด ของชาว แม่ฮ่องสอน ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ , ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ อาทิเช่น วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งเปรียบสเมือนวัดคู่บ้านคู่เมือง, วัดจองคำ-จองกลาง, วัดพระนอน จากนั้นเที่ยวชม วนอุทยานถ้ำปลาความแปลกตาและธรรมชาติที่ ร่มรื่นของ สวนรุกขชาติ ปิดท้ายด้วย วนอุทยานถ้ำลอด ท่าน จะต้องตื่นตาตื่นใจกับ ความงดงามของหินงอกหินย้อย ประดุจโลกพิสดาร

สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่านละ 1,250 .-

hummbird.gif (6184 bytes)

LodCav1.JPG (8610 bytes)

hummbird.gif (6184 bytes)

Programe #4

VISIT THE TEMPLE TOUR, VISIT THE EARLY MORNING MARKET, VISIT THE WAT PHRA NON WITH THE HUGE IMAGE OF RECLINING BUDDHA IN MYANMAR'S STYLE. VISIT WAT CHONG KLANG ADJACENT TO THE WAT CHONG KUM WITH HOUSE GLASS PAINTINGS AND WOODCARVING BROUGHT FROM MYANMAR OVER 100 YEARS AGO. VISIT THAM PLA FOREST PARK. TO SEE THE FISH CAVE, A HOLY PLACE WHERE MANY STRANGELY BIG FISH FROM THE SUBTERRANEAN CAVE, LAST VISIT LOD CAVE WITH WONDERFUL NATURE OF GLITTERING ROCK IN STRANGE AND BEAUTIFUL FIGURES AND SHAPES BY RAFTING.

ONLY BHT. 1,250.- / PERSON

 

Home

but2.gif (9908 bytes)

but3.gif (9347 bytes)

but4.gif (9664 bytes)

but5.gif (9597 bytes)